Trebišovský majáles 2019

15.04.2019

Pri príležitosti osláv Sviatku práce mesto Trebišov zorganizuje utorok 30.4. a stredu 1.5. tradičný Trebišovský majáles.

Tak ako každoročná, aj tá tohtoročná atmosféra podujatia s kultúrnym programom sa bude niesť v ľudovom duchu. 

Prezentovať svoje umenie budú žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove a Súkromnej základnej umeleckej školy TalentUm,  zaznejú piesne miestnych folklórnych kolektívov. Ako je známe z tradícií, v predvečer sviatočného dňa (30.4.) mesto spolu s folkloristami postaví „Máj“.    

Trebišovský majáles slávia obyvatelia mesta každoročne dva dni.

30. 4. 2019 (utorok) o 16.00 h - Stavanie Mája na námestí

Program začne o 16.00 h na Mariánskom námestí, pred budovou ZUŠ hudobným vystúpením žiakov tejto školy. Po ňom bude nasledovať, ako je v regióne zvykom, zdobenie „Mája“ - mladého stromčeka. Farebnými stuhami budú stromček zdobiť trebišovskí folkloristi. Sprievodom ľudí, folkloristov a účinkujúcich detí, sa Trebišovčania presunú pred budovu Mestského kultúrneho strediska, kde postavia a upevnia na vopred pripravené miesto vyzdobený „Máj“.
V kultúrnom programe (od cca 16.30 h) vystúpia miestne folklórne skupiny: Trebišovčan, Furmaňe, Paričovčan, Trebišovská Orgoňina a folklórny súbor Ľeľija.

V slovanskej kultúre sa Máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. Vyberajúc zo zvykov vieme, že stromček sa staval pred domy, v ktorých bývalo dievča súce na vydaj. Zvyčajne ich stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným dievčatám pod okná.

1. 5. 2019 (streda) o 15.00 h  - Sviatok jari

Podujatie začne o 15.00 h na pódiu amfiteátra v mestskom parku. Veselú sviatočnú  náladu vytvoria svojím prezentovaním deti z ľudového súboru Trebišovčan. Piesňami a tancami potešia návštevníkov podujatia aj deti SZUŠ Talent Um. V závere Trebišovského majálesu vystúpi TRIO TONIC a hudobná kapela MLOCI.