Prihlásiť sa

Participatívny rozpočet: verejná prezentácia projektov

04.06.2019

Po zrealizovanej formálnej a obsahovej kontrole návrhov projektov zaradených do participatívneho rozpočtu (PR) mesta nasleduje ďalšia fáza harmonogramu PR v súlade s jeho platnými pravidlami.  

Verejná prezentácia projektov, za ktoré sa bude online hlasovať, sa uskutoční STREDU 12. júna 2019 o 16.00 hod v zasadačke na prízemí mestského úradu.