Prihlásiť sa

Mladé kone 2019

12.06.2019

Galéria KONIAREŇ - priestor pre súčasné umenie &

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína

organizujú

výstavu študentov z Akadémie umení v B.Bystrici  

MLADÉ KONE
 

vernisáž: sobota 15. jún 2019 o 18.00 h
Kurátor:
Peter Valiska-Timečko 
Ukončenie výstavy: 6. júl 2019
MIESTO: galéria Koniareň - priestor pre súčasné umenie 
                M.R. Štefánika 257/65, Trebišov

 

Tlačová správa

Vystavujúci autori:

Lenka Boreková, Tereza Fillová, Mária Guttenová, Michalela Ihnatová, Nikola Némethová, Nora Panušová, Dominika Kováčiková, Matúš Kecer, Lenka Stráňovská, Kristína Struhárová, Adam Šarvaic.

            Výstava Mladé kone 2019 je pokračovaním výstavného cyklu prezentujúc výsledky študentských prác na vysokých umeleckých školách na Slovensku. Aktuálna výstava prezentuje tvorbu študentov Katedry grafiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výber sa vzťahuje na súčasné a experimentálne grafické práce, ktoré vznikli počas obdobia rokov 2017 – 2019. Výber prác reprezentuje aktuálny stav a súčasné tendencie najmladšej generácie autorov a autoriek pôsobiacich v troch rozličných ateliérov Katedry grafiky: Ateliér GPS /grafika – priestor – synergia/ pod vedením Doc. Róberta Bruna, akad.mal.; Ateliér voľnej tvorby pod vedením Doc. Igora Bencu, akad.mal. a Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby Mgr. art Patrika Ševčíka, ArtD. - vedúceho katedry.   

Všetkých autorov spája médium grafiky a princíp grafickej tlače. Dôležitým aspektom výstavy sa stáva experiment a ambícia nachádzať nové grafické postupy a autorské tlače. Výber zahŕňa autorov prevažne bakalárskeho stupňa štúdia a práce realizované v rámci predmetov Grafické techniky a Alternatívne grafické techniky pod vedením Mgr. art Petra Valisku-Timečka, ArtD.

Ambíciou výstavy je ponúknuť priestor mladej súčasnej generácie autorov pôsobiacich predovšetkým v grafickom médiu. Rozmanitosť prístupov a tém jednotlivých autorov reflektuje subjektívnu optiku a citlivé vnímanie dnešnej reality a tohto sveta. Autori a autorky reagujú na existenciálne a sociálne témy, degradáciu súčasnej krajiny a architektúry, krízu ľudskej identity, telo ako figurálnu štylizáciu, téma kolektívnej pamäte, hľadanie individuálneho pôvodu a skúmanie vlastnej identity. Na výstave je tak zastúpená plošná forma grafickej tvorby za posledné obdobie dvoch rokov.