Prihlásiť sa

Pozvánka na verejné stretnutia „participatívny rozpočet 2020“

04.11.2019

Mesto Trebišov pokračuje aj v novom kalendárnom roku s participatívnym rozpočtom, v rámci ktorého opäť vyčlení 50.000 EUR na občianske projekty. Aj v tomto roku 2020 môžu občania Trebišova aktívne participovať na fungovaní samosprávy.

Zapojte sa do zveľaďovania nášho mesta svojimi nápadmi a zaujímavými návrhmi. Opatrenia nemusia mať len investičný charakter, uvítame napríklad aj návrh na zorganizovanie kultúrneho, športovo-spoločenského podujatia alebo iného zásahu do verejného života v Trebišove. Na širšiu diskusiu a špecifikovanie Vašich zámerov budú slúžiť „3 stretnutia participatívnych komunít (pracovných skupín)“. Prvý termín verejného stretnutia je naplánovaný na stredu 13. novembra 2019 a ten posledený na stredu 22. januára 2020.

Predkladateľ projektu sa musí zúčastniť minimálne dvoch verejných stretnutí.