Prihlásiť sa

Mesto Trebišov poslednýkrát súťaží o detské ihrisko Žihadielko!

09.01.2020

Mesto Trebišov sa opäť zapojilo do súťažného projektu „Ihrisko Žihadielko“, ktorý vyhlásila spoločnosť LIDL Slovenská republika, v.o.s.

V roku 2020 prebehne posledný ročník projektu Lidl ihrisko Žihadielko. Účasť v súťaži bola ponúknutá všetkým slovenským mestám bez ohľadu na to, či sa v nich vyskytuje Lidl predajňa potravín. Do posledného ročníka projektu sa mohli zapojiť aj tie mestá/ mestské časti/ obce, ktoré už jedno alebo dve ihriská Žihadielko majú.

Cieľom projektu je zrealizovať aj v roku 2020 ďalších celkom 10 detských ihrísk v 10 mestách. O tom, kde konkrétne budú postavené ihriská nesúce názov „Žihadielko“, rozhodne svojimi hlasmi široká verejnosť.

Trebišovčania, nečakajte a pustite sa do hlasovania už PONDELOK 13. 1. 2020!   

Do hlasovania o ihrisko Žihadielko sa môže opäť zapojiť celé Slovensko od 13. januára až do 29. februára 2020. 10 miest s najvyšším počtom hlasov získa nové Lidl ihrisko Žihadielko.   

Hlasovanie prebieha od 13. 1. 2020 (09:00:00) - 29. 2. 2020 (23:59:59) vrátane, a to prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 2 hlasy v jeden kalendárny deň. 

PRAVIDLÁ HLASOVANIA:

- Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne 2 hlasy, a to kombináciou nasledovných dvoch spôsobov:

a) Jeden hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke si vyberie jedno mesto z hlasovacej mapy, ktorému chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko „HLASUJ“. V prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná následne registráciu, pričom po vykonaní registrácie môže hlasujúci odovzdať hlas mestu, ktoré si zvolil.

V prípade, ak už hlasujúci zaregistrovaný je, vykoná po kliknutí na políčko „HLASUJ“ prihlásenie, a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii, alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK.
Pri prihlásení prostredníctvom e-mailovej adresy bude hlasujúcemu pri každom hlasovaní zaslaná žiadosť o potvrdenie prihlásenia na emailovú adresu, ktorú zadal pri registrácii. Pre úplnosť a platnosť prihlásenia musí byť každá žiadosť hlasujúcim potvrdená do 1 hodiny od zaslania potvrdzujúceho emailu. Hlasovanie, pri ktorom je na emailovú adresu zaslaná žiadosť o potvrdenie hlasovania a ktoré nie je cez predmetný e-mail potvrdené, je neplatné!!! 

b) druhý hlas môže hlasujúci získať a odovzdať prostredníctvom zapojenia sa do online hry „Bublinková párty“ (ďalej len „hra“). Pred zapojením do hry sa musí hlasujúci v prípade, ak nie je registrovaný, registrovať sa a v prípade, ak už registrovaný je, prihlásiť sa, a to buď prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii, alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK.

Úlohou hráča počas hry je nazbierať čo najväčší počet bodov v časovom limite 3 minúty, pričom ak hlasujúci dosiahne minimálne 200 bodov, automaticky získa bonusový hlas pre posledné mesto, za ktoré hlasoval. Hlas odovzdá kliknutím na políčko „HLASUJ“ po úspešnom odohraní hry.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii. 

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

Všetky Lidl ihriská Žihadielka spája jednotný motív rozprávkovej včielky Maji, ktorej príbehy deti, ale aj generácia ich rodičov veľmi dobre poznajú. Maja a jej priatelia sú aktívnou súčasťou herných prvkov obsiahnutých v rámci ihriska, ktorého rozmery sú 20 m x 16 m. Skladbou je určené pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Žihadielko so symbolom včielky Maji zaujme zaručene aj tých najmenších objaviteľov, ktorým je určená časť pri vstupe. Dopadovú plochu tvorí mäkká liata guma. Táto zóna ponúka veľa zábavy na pružinových hojdačkách, kolotoči či v domčeku určenom pre deti od 2 do 6 rokov. Samozrejmosťou je veľké pieskovisko. Práve vďaka dopadovej liatej gume sa môžu aj tí najmenší vyšantiť do sýtosti. Dominantou zóny pre deti od 6 do 12 rokov je športová zostava, ktorá nabáda odvážlivcov k množstvu lezeckých výziev. Vedľa športovej zostavy je malá dvojveža, z ktorej sa dá odbehnúť na dva rôzne typy hojdačiek umiestnených v zadnej časti ihriska. V tejto zóne tvorí dopadovú plochu štrk. Pri vstupe je stojan na bicykle, informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom a poruke je aj odpadkový kôš. Pre zvýšenie bezpečnosti hrajúcich sa detí je celé ihrisko oplotené. Dostatok lavičiek rozmiestených v každej časti ihriska zabezpečí aspoň chvíľu oddychu pre deti a ich rodičov.

Herné prvky sú z odolných materiálov a spĺňajú prísne kvalitatívne a bezpečnostné kritériá. Je samozrejmosťou, že všetky herné prvky detského ihriska prešli certifikáciou. Hodnota jedného Lidl ihriska Žihadielka je 87.000 €. 

Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 13.03.2019 do 12.00 hod. na oficiálnej webovej stránke súťaže www.zihadielko.sk.