Prihlásiť sa

Letné tábory CVČ pre deti

07.07.2020

Okrem prírodných jazier, vodných nádrží a slovenských priehrad, ktoré sú azda najvhodnejším miestom na oddych počas horúcich dní, je ďalšou možnosťou na poskytnutie priestoru na zábavu, aj letný tábor. Centrum voľného času v Trebišove organizuje v mesiacoch júl a august prímestské tábory pre 6 - 14-ročné deti. Rozdelené sú do šiestich turnusov. Každý týždeň bude nabitý programom spoločných aktivít.

Každý turnus je termínovo limitovaný. Prvý turnus letného tábora začal tento týždeň. Stále je však voľná kapacita ďalších plánovaných termínov. Prihlásiť sa môžu všetky deti v uvedenom veku, teda aj tie, ktoré nenavštevovali záujmovú činnosť v Centre voľného času v tomto šk. roku. Cena za jeden turnus je 50 eur.

  1. Turnus: 6. – 10. 7.
  2. Turnus: 13. – 17. 7.
  3. Turnus: 20. – 24. 7.
  4. Turnus  27. – 31. 7.
  5. Turnus 3. - 7. 8.
  6. Turnus 10. – 14. 8.

Prihlášku, pokyny a bližšie informácie sú zverejnené na www.cvctrebisov.webnode.sk

V prípade otázok sa informujte priamo v budove CVČ, Ul. T. G. Masaryka 36, Trebišov alebo na tel. čísle: 0908 542 482

Doprajte deťom zaslúžené letné zážitky v bezpečnom prostredí mestského zariadenia určeného na rekreačnú i športovú činnosť.