Prihlásiť sa

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2020

14.09.2020

Mesto Trebišov sa  zapája do Európskeho týždňa mobility 2020 (ETM 2020).

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Vybrať si a používať udržateľné spôsoby dopravy môžu aj obyvatelia mesta TREBIŠOV prostredníctvom využitia verejnej hromadnej dopravy, chodením či cyklistikou. Uvedenými spôsobmi môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a v neposlednom rade urobiť tak z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Témou aktuálneho ročníka Európskeho týždňa mobility 2020 je „Čistejšia doprava pre všetkých.“

Táto téma odráža ambiciózne ciele stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom do roku 2050, ako vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen pri predstavení Európskej zelenej dohody. Téma je tiež zameraná na význam dostupnosti dopravy s nulovými emisiami a propagovanie inkluzívneho rámca, ktorý zahŕňa všetkých.

Kampaň EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2020 povzbudzuje ľudí, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy, alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú chôdza a cyklistika mnoho ďalších výhod, akými sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Predovšetkým azda tú, že mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

Mesto Trebišov preto vyzýva svojich obyvateľov, aby, počas Európskeho týždňa mobility (ETM), za účelom podpory opatrení udržateľnej mestskej mobility, využívali na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu a tiež prepojenia medzi nimi.

Mesto spolu so spoločnosťou ARRIVA a. s. podporia používanie udržateľných spôsobov dopravy tým, že umožnia obyvateľom mesta prepravu MHD počas UTORKA (22. 9.) ZDARMA.  

Na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Do ETM 2020 sa mesto Trebišov zapojí mnohými aktivitami:
 

MŠ Hviezdoslavova, MŠ 1. decembra
Spoznaj svoje mesto – kombinuj a choď!

Turistická vychádzka do mestského parku
Turistická vychádza do okolia školy
Polhodinka k zdraviu - cvičenie v areáli materských škôl
 

MŠ na Komenského ulici
Tvorivo a s pohybom je to lepšie!

Maľovaný chodníček
Pohyb na kolobežkách
 

MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. 29. augusta
Aktívne na kolobežkách!

Celý týždeň do MŠ bicyklom, kolobežkou, odrážadlom alebo peši
Odrážadlová štafeta okolo kopca na sídlisku
Prechádzky do blízkeho okolia, prekážková kolobežková dráha na parkovisku pri Kauflande  

ZŠ Komenského
Spoznaj svoje mesto – kombinuj a choď!

Pohybom za zdravou imunitou
V zdravom tele zdravý duch - vychádzka 
Beh pre zdravie
Trebišov krokom
Jazda detí na mestskom elektromobile

ZŠ na Ul. M. R. Štefánika
Kreatívne k ochrane životného prostredia!

Environmentálna výchova v mestskom parku
Do školy pešo alebo bicyklom, 
Vychádzky do okolia školy a mesta
Maľovaný chodníček

ZŠ na Pribinovej ul.
Chôdzou k zdraviu tela a čistejšiemu mestu!

Pohybové hry v prírode Mestský park
Pobyt v prírode – vychádzka
Maľovaný chodníček
Pohyb v prírode (prechádzka k hrádzi)
Jazda detí mestským elektromobilom

ZŠ na Ul. I. Krasku
Spoznávame okolie a prírodné bohatstvo!

Vychádzky do okolia školy a do mestského parku
Maľovaný chodníček

Aktivity Centra voľného času v Trebišove

16. 9. STREDA (13,30 – 15,30) - ZÁBAVNO-ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE V CVČ – drobné športové a loptové hry

17. 9. ŠTVRTOK (10,00 – 12,00) – ZATANCUJ SI SO MNOU - hudobno-pohybové hry v CVČ

18. 9. PIATOK (13,30 – 15,30) – VYCHÁDZKA DO PRÍRODY – spoznávanie flóry a fauny mestského parku

21. 9. PONDELOK (13,30 – 15,30) – ŠPORTOVÉ VŠELIČO v parku – cvičenie na posilňovacích strojoch v parku, krátke behy

23. 9. STREDA (13,30 – 15,30) – TURISTICKÁ VYCHÁDZKA NA MARAKANU – získavanie základných turistických vedomostí a zručností

Pre širokú verejnosť:

JAZDA NA VODNÝCH BICYKLOCH A ČLNOCH
rybník v mestskom parku/ víkend 19. - 20. 9./ 14.00  - 18.00  

BIKESHARING ZDARMA (16. 9. - 22. 9.)
Registrovaní v aplikácii Antik SmartWay získajú prostredníctvom využitia kupónu cez „VOUCHER“ 5 hodín bicyklovania ZDARMA počas celého ETM (16. - 22. 9.). Benefit je aktívny bez ďalšej potreby zasielania e-mailu.

VOUCHER (kód) W4XSTJ

PREPRAVA MHD ZDARMA
22. 9. utorok     

DETSKÝ VODIČÁK
dopravné ihrisko pre deti v spolupráci so SČK/ parkovisko pred MsÚ/ 17. 9. štvrtok/ 9.00 - 12.00

VÝZVA PRE OBČANOV  
Do práce peši, na bicykli alebo MHD/ piatok 18. 9.    

VESELO A NA ĽUDOVÚ NÔTU s FURMANMI PRED JAZDOU MHD 
18. 9. piatok/ od 15. 30 h/ autob. zástavka pri Soc. poisťovni

KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ ZDARMA
19. 9. sobota/ 14.30 – 16.30 a 17.00 – 19.00/    

SPOZNAJ TREBIŠOV BEHOM 
20. 9. nedeľa/ športovo-charitatívne a spoločenské podujatie pre celú rodinu, rekreačných bežcov, chodcov aj verejnosť

CYKLOJAZDA MESTOM
21.9. pondelok/ 16.00 h/ štart pred MsÚ