Prihlásiť sa

Letné aktivity pre deti v parku (CVČ) - 15. 8.

10.08.2021

Pozývame najmladšiu generáciu Trebišovčanov stráviť 2 nedeľné popoludnia - 15. augusta a 22. augusta, stále od 14.00 do 17.00 hod. do mestského parku, kde sa môžu zapojiť do rôznych športových aktivít a hier, ktoré pre ne pripravilo Centrum voľného času (CVČ) v spolupráci s Mestom Trebišov.

Deti budú odmenené.

15. 8. 2021 - nedeľa

1. stanovište: Slalom s fúrikom - vytvorená bude prekážková dráha. Úlohou detí je prejsť prekážkovú dráhu s fúrikom a nafukovacou loptou tak, aby lopta z fúrika nevypadla. Zvíťazí dieťa, ktoré najskôr dorazí do cieľa.

2. stanovište: Skáčeme podľa stôp - na koberci sú naznačené stopy v rôznych smeroch. Úlohou detí je skokmi prejsť vyznačenú trasu.

3. stanovište: Skladanie hradu - úlohou detí je poskladať hrad z kartónových krabíc v správnom tvare.

4. stanovište: Daj na správne miesto -  úlohou detí je v čo najkratšom čase umiestniť na stojany kužele podľa farieb (biela, žltá, červená).