Prihlásiť sa

Jesenné upratovanie 14. - 17. október 2021

27.09.2021

Mesto Trebišov vyhlasuje

JESENNÉ UPRATOVANIE

v dňoch 14.10.2021 - 17.10.2021

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu či samotnému mestu. S príchodom jesene sa chceme s týmto problémom zaoberať aj v našom meste.

Vyzývame občanov mesta, aby v rámci tejto akcie upratali a vyhrabali svoje najbližšie okolie, vlastné dvory a záhrady pri súkromných domoch a na sídliskách hromadnej bytovej výstavby.

  • Žiadame občanov, aby konáre, pne a železný šrot uložili ku veľkoobjemovým kontajnerom.
  • Elektronický šrot /práčky, televízory, vysávače, autobatérie, neónové trubice, atď. /uložte k veľkoobjemovým kontajnerom sobotu 16.10.2021 (celý deň)

Technické služby mesta Trebišov tento odpad odvezú na Zberný dvor bezplatne.

Stavebný odpad sa do kontajnerov neukladá. Ten môžu občania Trebišova odovzdať celoročne na Zbernom dvore v Technických službách mesta Trebišov.

Spoločným úsilím dosiahnime poriadok a čistotu v našom meste.

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

MČ Milhostov:  ZVONÁRSKA ulica,
MČ Milhostov:  pri cintoríne,  
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica  - zimný štadión - 2x
PUŠKINOVA ulica  - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - Separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - KONEČNÁ ulica
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVÁ ulica - BITÚNKOVÁ ulica
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle