Prihlásiť sa

Pozvanie na úvodné verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu 2022

01.10.2021

Vážení Trebišovčania,

pozývame Vás na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu na rok 2022, ktoré sa uskutoční
stredu 20. 10. 2021 o 16.00 h v obradnej miestnosti MsÚ.

Všetky nové nápady, podnety, návrhy riešení pozývame Trebišovčanov prezentovať v októbri 2021. 

Prostredníctvom participatívneho rozpočtu Trebišovčania rozhodnú, na aké aktivity a záujmy – tzv. občianske projekty bude vynaložená časť rozpočtu mesta v rámci kalendárneho roka 2022. Na realizáciu jedného projektu je možné získať až 10 000 €.

Trebišovčania môžu vyjadriť svoje nápady, návrhy projektov, konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k skvalitneniu života v meste. Opatrenie môže mať charakter jednoduchého zásahu do verejného priestoru, alebo môže zohľadniť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre obyvateľov.

Mesto Trebišov