Prihlásiť sa

Stretnutie participatívnych komunít - PR 2022 ONLINE

29.10.2021

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 bude plánované druhé verejné stretnutie participatívneho rozpočtu na rok 2022 realizované výlučne v online prostredí. Prosíme preto autorov projektov PR 2022, aby svoje námety/ nápady zaslali elektronicky (napr. súbory MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, PDF a pod.), v termíne do 25.11.2021 vrátane na adresu ducova@trebisov.sk.

Dbajte, prosím, na dôsledné dodržiavanie Pravidiel participatívneho rozpočtu, predovšetkým na povinnosť stanovenia rozpočtu projektu prostredníctvom minimálne troch cenových ponúk, pričom výsledná cena projektu má byť uvedená ako priemer týchto ponúk. V prípade nezrovnalostí budú navrhovatelia projektov vyzvaní pracovníkmi MsÚ na doplnenie.

O termíne a spôsobe ďalšieho stretnutia budeme vopred informovať prostredníctvom informačných kanálov mesta Trebišov. Prajeme Vám veľa dobrých nápadov pri tvorbe projektov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od účastníkov stretnutia, ktorí majú záujem uchádzať sa o prostriedky z Participatívneho rozpočtu 2022, očakávame predstavenie návrhov na zlepšenie vybranej lokality mesta, ako aj prezentáciu projektových zámerov s už konkrétnymi podkladmi.

Zámerom projektu by malo byť opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom Trebišova a prispeje k skvalitneniu života v meste. Projekt môže mať charakter jednoduchej intervencie do verejného priestoru, alebo môže podporiť nové kultúrne, športové, spoločenské, sociálne podujatia a aktivity, či služby pre občanov.

Maximálna výška podpory na jeden projekt dosahuje výšku až 10.000 € vrátane DPH.