Prihlásiť sa

Letné tábory v CVČ Trebišov

16.05.2022

Centrum voľného času Trebišov v spolupráci s mestom Trebišov pripravujú pre deti 4 turnusy letných denných táborov, ktoré budú postupne realizované v dňoch od 18. júla do 12. augusta 2022.

Program táborov je zameraný na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti detí, zážitkové aktivity, ale takisto na oddych, relaxáciu, pohybové a športové aktivity, spoločenské hry, kreatívne a tvorivé dielne. Nevynecháme ani súťaže, výlety do prírody a exkurzie do kultúrnych inštitúcií. Prioritou táborov bude zážitkovou formou efektívne využiť voľný čas v období letných prázdnin. Pestrý program plný zábavy je pripravený v štyroch turnusoch, v mesiacoch júl a august 2022. Určené sú pre deti vo veku od 6 – 14 rokov. Cena za jeden turnus - 70 eur.

Počet miest je limitovaný. Animačný program zabezpečujú kvalifikovaní vychovávatelia a lektori. V cene je zahrnutá strava, pitný režim, materiálno-technické zabezpečenie, drobné odmeny, vstupné na výlety a exkurzie, cestovné a poistenie.

Počas denného prímestského tábora budú deťom k dispozícií spoločenské hry, DVD, stolný tenis, stolový futbal, posilňovňa,  X – box, biliard, Air hokej a počítačové hry.

Harmonogram a aktivity prímestského tábora sa môžu meniť a prispôsobovať vzhľadom na počasie, vek a záujem detí!

Bližšie info: 056/ 672 25 16