Prihlásiť sa

Olympiáda materských škôl mesta Trebišov

30.05.2022

MŠ na Škultétyho ulici, Centrum voľného času a mesto Trebišov organizujú piatok 10. júna 2022 dopoludnia Olympiádu materských škôl. Jej dejiskom sa stane areál MŠ na Ul. Pri Polícii. 


Dátum a miesto:      10. júna 2022 o 9,00 hod. v areáli MŠ na Ul. Pri Polícií v Trebišove 
Riaditeľ súťaže:      
 Mgr. Slávka Iľková -  riad. MŠ
Technický riaditeľ:  Mgr. art Peter Valiska-Timečko, ArtD.

Hlavný rozhodca:     Mgr. Miloš Jenčo, pracovník CVČ
Štartujú:                    Deti MŠ z mesta. Každú MŠ reprezentujú dve 4-členné družstvá. V každej kategórii 2 chlapci a 2 dievčatá. Každý štartuje v každej disciplíne.

Vekové kategórie:   mladšie dievčatá a chlapci narodení od 1.9.2016 a mladší
                                 staršie dievčatá a chlapci narodení od 1.9.2015 – 31.8.2016

Súťažné disciplíny:  Beh na 20 m  - 1 pokus
                                   Skok do diaľky  z miesta - 3 pokusy
                                   Hod loptou  (150 g ) obojruč spoza hlavy  - 3 pokusy