Prihlásiť sa

Turnaj študentiek SŠ v plážovom volejbale o Pohár primátora mesta Trebišov

13.06.2022

TURNAJ ŠTUDENTIEK SŠ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE O POHÁR PRIMÁTORA MESTA

Centrum voľného času v Trebišove, mesto Trebišov a Študentský parlament mesta Trebišov usporiadajú Turnaj študentiek stredných škôl v plážovom volejbale o Pohár primátora mesta Trebišov

Miesto: areál plážového volejbalu - ZŠ M. R. Štefánika Trebišov
Dátum a čas: 21. jún 2022 o 8.00 hod.
Štartujú: študentky SŠ na základe súpisky potvrdenej riaditeľom SŠ (spolu 5 dievčenských družstiev).

Kontaktná osoba: Mgr. Miľková Jana, mobil 0915 865 798, milkovacvc@centrum.sk