Prihlásiť sa

Súťaž vo varení guláša 2022

04.07.2022

Mesto Trebišov, po dvoch rokoch pandemickej prestávky, organizuje opäť súťaž vo varení guláša. Svoje kulinárske schopnosti môžete prezentovať sobotu 27. augusta 2022. Uvedená súťaž je už tradične súčasťou najväčších osláv v roku – Dní mesta Trebišov.

Súťaž je určená pre družstvá, ale aj jednotlivcov, starších ako 18 rokov, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu, vyplnením prihlášky a jej následným doručením do budovy MsKS v Trebišove.
Kontaktná osoba: Ľubomír Mičko, vedúci MsKS, tel. č.: 0905 48 55 87

Termín uzávierky prihlášok je piatok 26. august 2022 do 12.00 hod. Začiatok varenia guláša bude o 9.00 hodine. Odovzdanie vzoriek na hodnotenie poroty je plánované na 13.00 hod.