Prihlásiť sa

Mesto otvára nové tanečné kurzy pre žiakov 8. a 9. roč.

23.09.2022

Mesto Trebišov, MsKS v spolupráci s tanečnou lektorkou Mgr. Máriou Madzinovou pripravujú ďalší bezplatný tanečný kurz pre žiakov 8. a 9. ročníkov mestských základných škôl. Žiakov z uvedených ročníkov srdečne pozývame na úvodnú hodinu  - 28. a 29. september (14:30 h) v DS MsKS.