Prihlásiť sa

Deň zdravia ponúkne bezplatné vyšetrenia pre seniorov

17.10.2022

Pri príležitosti piatkového (21. 10.) Dňa zdravia seniorov môžu dôchodcovia z Trebišova na jednom mieste – prízemie MsKS – v čase od 9.00 do 12.00 absolvovať niekoľko základných vyšetrení. Prevencia je stále najlepší spôsob ako predísť chorobám, preto KSK v spolupráci s partnermi: mestom Trebišov, RÚVZ Trebišov a Strednou zdravotníckou školou, Kukučínova v Košiciach sa rozhodli poskytnúť bezplatné formy vyšetrenia – ako napr. meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie, meranie hladiny cholesterolu v krvi, či antropometrické vyšetrenie.

Okrem uvedených vyšetrení vám spravia analýzu stavby tela váhou OMRON, kde zistia % podiel tuku v tele, % množstvo viscerálneho tuku, BMI číslo, % podiel kostrového svalstva.

Ako bonus – inštruktáž masáže chrbtice a kávička zdarma.