Prihlásiť sa

JARNÉ UPRATOVANIE 31. MAREC - 2. APRÍL

06.03.2023

Technické služby mesta Trebišov opäť po lete rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery v intraviláne mesta, tie poslúžia na uloženie odpadu, ktorý občania Trebišova vypratajú zo svojho okolia, dvorov a záhrad, či zo sídlisk hromadnej bytovej výstavby.

Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov:

MČ Milhostov: ZVONÁRSKA ulica - 2x
CUKROVARSKÁ ulica
KPT. NÁLEPKU - sídlisko
KPT. NÁLEPKU - KORONČ
LUČNÁ ulica - Drehňovec
VARICHOVSKÁ ulica - zimný štadión - 2x
PUŠKINOVA ulica - Bytový podnik
HURBANOVA ulica - Pri kotolni PK SEVER

PARIČOV - pred vstupom na bývalý separačný dvor
Ul. 17. NOVEMBRA - KONEČNÁ ulica
ŠVERMOVA ulica - JESENSKÉHO ulica
ŠVERMOVA ulica - BITÚNKOVÁ ulica
IBV JUH - HVIEZDNA ulica
DRUŽSTEVNÁ ulica - parkovisko pri Tesle