Seminár „Terapia a spolupráca“ so zameraním na autizmus

12.05.2023

Kedy: 29. mája 2023
Kde: obradná miestnosť MsÚ Trebišov

Spojená škola internátna v spolupráci s OZ Výchova zdravej rodiny, Terapeutickým centrom MARIAH, mestom Trebišov a ďalšími partnermi zorganizujú pondelok 29. mája 2023  v priestoroch zasadačky MsÚ v Trebišove (prízemie) seminár TERAPIA A SPOLUPRÁCA, ktorého nosnou témou bude kľúč, ako čo najlepšie zvládať ťažkosti znevýhodnených ľudí s poruchou autizmu.

Odznejú kvalitné prednášky odborníkov – terapeutov, ktorí majú niekoľkoročnú skúsenosť v oblasti zdravotných znevýhodnení detí i starších klientov zacielených práve na autizmus.

Potvrdením účasti na seminári a workshope je uhradený registračný poplatok.

© 2024 MESTO TREBIŠOV