DOD poradne zdravia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku

26.05.2023

Kedy: 2. júna 2023
Kde: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove

V dňoch 29. 5. 2023 a 2. 6. 2023 v čase od 12.00 – 15.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove organizuje v rámci Svetového dňa bez tabaku 2023 ,,Deň otvorených dverí„, ktorý  je zameraný na zvýšenie povedomia o hrozbe tabakizmu a jeho zdravotných následkov. Poradenské služby budú zamerané na podporu jednotlivca, aby poznal svoje riziko a urobil kroky na jeho kontrolu prostredníctvom týchto vyšetrení:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu využitím prístroja Smokerlyzer,
  • funkčné vyšetrenie pľúc - spirometrické vyšetrenie.

Miesto konania akcie: Poradňa zdravia , Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov

Poradňa zdravia pri RÚVZ  v Trebišove poskytuje zdravotno-výchovné aktivity, vyšetrenia a poradenstvo v rozsahu jednotného celoslovenského usmernenia bezplatne.

© 2024 MESTO TREBIŠOV