EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2023 - aktivity mesta

11.09.2023

Kedy: 16. - 22. septembra 2023

Mesto Trebišov sa  zapája do Európskeho týždňa mobility 2023 (ETM 2023).

ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Vybrať si a používať udržateľné spôsoby dopravy môžu aj obyvatelia mesta TREBIŠOV prostredníctvom využitia verejnej hromadnej dopravy, chodením či cyklistikou. Uvedenými spôsobmi môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a v neposlednom rade urobiť tak z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Témou aktuálneho ročníka Európskeho týždňa mobility 2023 je „Šetri energiuť“.

Kampaň EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2023 povzbudzuje ľudí, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy, alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou. Popri flexibilite majú chôdza a cyklistika mnoho ďalších výhod, akými sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Predovšetkým azda tú, že mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú a rozvíjajú.

Mesto Trebišov preto vyzýva svojich obyvateľov, aby, počas Európskeho týždňa mobility (ETM), za účelom podpory opatrení udržateľnej mestskej mobility, využívali na prepravu alternatívu voči osobným motorovým vozidlám, napríklad bicykel, verejnú dopravu či chôdzu a tiež prepojenia medzi nimi.

Mesto spolu so spoločnosťou ARRIVA a. s. podporia používanie udržateľných spôsobov dopravy tým, že umožnia obyvateľom mesta prepravu MHD počas PIATKA (22. 9.) ZDARMA.  

Na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Do ETM 2023 sa mesto Trebišov zapojí viacerými aktivitami.

AKTIVITY PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

BIKESHARING ZDARMA 16. 9. – 22. 9.

Registrovaní používatelia v aplikácii Antik SmartWay získajú prostredníctvom zadania kódu v časti „VOUCHER“ 5 hodín bicyklovania zdarma každý deň počas trvania kampane ETM (celý týždeň), bez potreby vloženia depozitu alebo kreditu.

Benefit je aktívny bez zasielania ďalšieho e-mailu. VOUCHER (kód) je  5MNHL8

FEŠANDA A ELEGÁN   16. 9. – 22. 9.

Súťaž o najkrajšiu cyklistku/ cyklistu a najvtipnejšiu fotografiu cyklistky/ cyklistu

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, žiadame, aby svoje fotografie posielali v termíne od 16.9. do 22.9.do správy na FB – Dobré správy z Trebišova. Fotky prijaté po piatku 22. 9. už nebudú zarátane do vyhodnotenia. Po ukončení kampane vedenie mesta súťaž vyhodnotí a určí víťazov.

RAŇAJKY PRE PEŠÍCH, CYKLISTOV A KOLOBEŽKÁROV
pondelok 18. 9., od 7.00 do 8.00 pred budovou MsKS, Športovou halou a pri OC Kaufland

DOPRAVNÉ IHRISKO PRE DETI, S UKÁŽKAMI ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE
utorok 19. 9. o 9.00 parkovisko pred MsÚ

PRECHÁDZKA DETÍ A ICH RODIČOV DO HOSPODÁRSKEHO STREDISKA (MIČURINKA) S NÁSLEDNOU KOMENTOVANOU PREHLIADKOU ŽIVOČNÝCH ORGANIZMOV ŽIJÚCICH V MIČURINKE
streda 20. 9. o 13.00 - 15.00 Mičurinka 

CYKLOCROSS GRAND PRIX
streda 20. 9. o 9.00 Mestský park Trebišov

TREBIŠOVOM NA BICIGĽU 
štvrtok 21. 9. o 15.30 – zraz na parkovisku pred MsÚ

VÝZVA PRE OBČANOV
piatok 22. 9. Do práce peši, bicyklom alebo MHD
MHD bude ZDARMA

© 2024 MESTO TREBIŠOV