Mikuláš aj zavíta do MsKS aj v roku 2023

26.10.2023

Kedy: 4. decembra 2023
Kde: Pred budovou MsKS

A tak milé detičky, vyleštite čižmičky, zopakujte básničky a za zvukov rolničky príďte Mikuláša pozdraviť.

Mikuláš zavíta pondelok 4. 12. o 16.00 h do estrádnej sály MsKS a pre všetky poslušné deti prinesie veselé vystúpenie Arthurovej kapely. V komickej hudobno-divadelnej show na zimnú alebo vianočnú tému sa stretnú známe postavičky z rozprávok: hrdinovia Obelix, Arthur, Elfka Idril, Ernesto de la Cruz a Maestro Frankanella, ktoré vytvoria skutočnú hudobnú kapelu a rozohrajú veselý príbeh plný vianočných piesní a humoru. Zahrajú si pri tom známe zimné hity a veselé pesničky, pričom všetci spoločne počkajú aj na Mikuláša. 

Voľné vstupenky na Mikuláša a vystúpenie Arthurovej kapely je možné si vyzdvihnúť v pokladni MsKS od stredy do nedele v čase od 16.00 do 19.00 h. Keďže počet voľných vstupeniek je z kapacitných dôvodov limitovaný, nenechávajte si ich vyzdvihnutie na poslednú chvíľu.   

Vzhľadom na charakter podujatia (venované deťom !!!), bude do estrádnej sály MsKS umožnený vstup dieťaťa/detí v sprievode maximálne jednej dospelej osoby (každý len s voľnou vstupenkou).

Uvedené podujatie sa uskutoční v estrádnej sále  MsKS z dôvodu, že táto sála disponuje pódiom vhodným na takéto predstavenia a zabezpečenie (prenájom) pódia v zariadeniach s väčšou kapacitnou možnosťou (prevádzkovaných mestom Trebišov napr. športová hala, zimný štadión), by predstavoval vynaloženie ďalších finančných nákladov a obmedzenie činnosti jednotlivých športových klubov.     

© 2024 MESTO TREBIŠOV