Zemplin špiva i hutori

12.02.2024

Kedy: 4. - 4. apríla 2024
OKRESNÁ SÚŤAŽ „ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI“ OPÄŤ V MsKS TREBIŠOV
organizuje Centrum voľného času Trebišov a Združenie pre rozvoj južného Zemplína v Trebišove🔰
#s podporou mesta Trebišov#MsKS#
Kedy: 4.4.2024 o 8.00 hod.
Kde: divadelná sála MsKS Trebišov
Súťažiaci: žiaci základných škôl a osemročných gymnázií
Kategórie: spev a ľudoví rozprávači
Prihlášky: najneskôr do 20.3. 2024
Bližšie informácie:
Elena Urbanová, Centrum voľného času Trebišov, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov,
tel. č. : 056/66 89 170

© 2024 MESTO TREBIŠOV