XXVI. Divadelný Trebišov

07.03.2024

Kedy: 17. - 19. apríla 2024
Kde: Divadelná sála MsKS

XXVI. DIVADELNÝ TREBIŠOV

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína organizuje v poradí už 26. ročník krajskej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla mladých a amatérskeho divadla dospelých s názvom XXVI. Divadelný Trebišov.

Prihlasovanie do súťaže je možné do 29.3.2024 na stránke Národného osvetového centra:
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Propozície súťaže na www.nocka.sk

Vstup pre všetkých zdarma!

17. - 19. 4. 2024, Divadelná sála MsKS, Trebišov

S podporou mesta Trebišov 

© 2024 MESTO TREBIŠOV