Deň Zeme 2024 - súťaže

20.03.2024

Kedy: 23. apríla 2024

DEŇ ZEME 2024 - SÚŤAŽE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY Mesto Trebišov a Centrum voľného času v Trebišove vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výtvarnú súťaž „Za čistú planétu“.

Súťaž je určená pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

Úlohou je znázorniť planétu Zem v súboji proti odpadu / technika ľubovoľná/

Súťaž trvá do 15.4.2024

Svoje práce prineste do CVČ alebo posielajte poštou na adresu CVČ v Trebišove

Mesto Trebišov, ŠOP SR a Správa CHKO Latorica vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme literárnu súťaž v tvorbe eseje na tému „Planéta verzus plasty“.

Súťaž je určená pre žiakov druhého stupňa ZŠ

Úlohou je napísanie eseje o tom, ako môžeme zamedziť zvyšovaniu tvorby odpadu

Súťaž trvá do 18.3.2024

Eseje posielajte na adresu: CHKO.latorica@sopsr.sk s označením meno a priezvisko, vek, ročník a adresa školy.
Víťazi oboch súťaží budú odmenení primátorom mesta na podujatí DEŇ ZEME dňa 23.4.2024

© 2024 MESTO TREBIŠOV