Románsky kostol Sv. Ducha

K najstarším sakrálnym pamiatkam Trebišova patrí románsky kostol Sv. Ducha, ktorého základy s cintorínom boli náhodne objavené v areáli Stanice mladých prírodovedcov v Trebišove. Jeho existenciu potvrdzovali záznamy v pápežských desiatkoch vyhotovené v rokoch 1332-1337. Archeologický výskum ukázal, že kostol Sv. Ducha mal obdľžnikovú loď s polooblúkovou apsidou-svätyňou. V 65-tich kostrových hroboch boli mŕtvi pochovaný na chrbte bez rakvy a väčšinou aj bez milodarov. Na základe nálezov možno kostol Sv. Ducha datovať pravdepodobne do 1.polovice 13. stor. a jeho zánik okolo roku 1400.

© 2024 MESTO TREBIŠOV