Prihlásiť sa

Úradná tabuľa

10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Žaneta Zajacová
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Marcela Tipanová
10.11.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Jozef Rusnák
10.11.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Materská škola
10.11.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Vojčice
09.11.2017 Rozhodnutie o umiestnení stavby
02.11.2017 Pozvánka na 10. zasadnutie mestského zastupiteľstva
02.11.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Štefan Čopák
30.10.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jolana Demeterová
30.10.2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
26.10.2017 Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie - Ulice Čsl. armády
26.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Matejová
25.10.2017 Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenia ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
23.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Žaneta Zajacová
23.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Hiep Bui Quang
23.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Balogová
23.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Antonín Jakubik
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Karol Šuster
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Ing. JUDr. Ján Demko, CSc.
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Trung Bui Quang
19.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Zuzana Čierniková
17.10.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice
16.10.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho konania
16.10.2017 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Vladimír Uhrin
16.10.2017 Upovedomenie o začatom správnom konaní – súhlas na výrub drevín – Obec Michaľany
13.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Martin Gud
13.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Kristína Kešejová
13.10.2017 Oznámenie o uložení zásielky – Dagmara Matejová