Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 120

Základné údaje

Číslo obete:
120
Číslo hrobu:
58
Vojenská hodnosť:
мл. сержант (mladší seržant)
Meno obete uvedené na hrobe:
Мищерский В. А.
Meno obete uvedené v CAMO:
Мищерский Василий Алекс.
Meno obete:
Miščerskij V. A.
Rok narodenia:
1920
Dátum úmrtia:
12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 58 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
119

Хапрахондев Николай Мойсеевич

Chaprachondev N. M.

120

Мищерский Василий Алекс.

Miščerskij V. A.

(aktuálne zobrazené)

121

Козакевич Стефан Алексеевич

Kozakevič S. A.

122

Борита Петр Павлович

Borita P. P.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV