Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 135

Základné údaje

Číslo obete:
135
Číslo hrobu:
66
Vojenská hodnosť:
старшина (staršina)
Meno obete uvedené na hrobe:
Сибелев В. П.
Meno obete uvedené v CAMO:
Сибелев Виктор Пахомович
Meno obete:
Sibelev V. P.
Rok narodenia:
1921
Dátum úmrtia:
22.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 66 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
135

Сибелев Виктор Пахомович

Sibelev V. P.

(aktuálne zobrazené)

136

Снибинский Николай Петрович

Snibinskij N. P.

137

Коваленко Сергей Димитриевич

Kovalenko S. D.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV