Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 136

Základné údaje

Číslo obete:
136
Číslo hrobu:
66
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Снибинский Н. П.
Meno obete uvedené v CAMO:
Снибинский Николай Петрович
Meno obete:
Snibinskij N. P.
Rok narodenia:
1919
Dátum úmrtia:
23.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 66 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
135

Сибелев Виктор Пахомович

Sibelev V. P.

136

Снибинский Николай Петрович

Snibinskij N. P.

(aktuálne zobrazené)

137

Коваленко Сергей Димитриевич

Kovalenko S. D.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV