Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 72

Základné údaje

Číslo obete:
72
Číslo hrobu:
38
Vojenská hodnosť:
мл. сержант (mladší seržant)
Meno obete uvedené na hrobe:
Гольдвук Б. И.
Meno obete uvedené v CAMO:
Гольдвук Борис Иванович
Meno obete:
Goľdvuk B. N.
Rok narodenia:
1909
Dátum úmrtia:
16.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 38 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
72

Гольдвук Борис Иванович

Goľdvuk B. N.

(aktuálne zobrazené)

73

Щадрин Степан Иванович

Ščadrin S. I.

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV