Vojnový cintorín v Trebišove

Vojnová obeť č. 73

Základné údaje

Číslo obete:
73
Číslo hrobu:
38
Vojenská hodnosť:
красноармеец (červenoarmejec)
Meno obete uvedené na hrobe:
Щадрин С. И.
Meno obete uvedené v CAMO:
Щадрин Степан Иванович
Meno obete:
Ščadrin S. I.
Rok narodenia:
1913
Dátum úmrtia:
16.12.1944
Typ:
Obeť 2. svetovej vojny
Odkazy:
Zobraziť údaje v databáze OBD MEMORIAL

Fotografia

Vojnový hrob č. 38 - zoznam obetí

Číslo obete Meno obete
72

Гольдвук Борис Иванович

Goľdvuk B. N.

73

Щадрин Степан Иванович

Ščadrin S. I.

(aktuálne zobrazené)

Zobraziť zoznam vojnových hrobov

Legenda

CAMO: Ústredný archív Ministerstva obrany Ruskej federácie

OBD MEMORIAL: Elektronická databáza vojnových obetí vedená Ústredným archívom Ministerstva obrany Ruskej federácie.

© 2024 MESTO TREBIŠOV