Prihlásiť sa

VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v znení dodatku č. 1

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.5.1992
Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa 13.10.2011
Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 10.7.2014

 

 8/1992

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o zriadení Mestskej polície Trebišov

v znení dodatkov č. 1 a 2

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 28. 09. 2011.


Úplne znenie VZN:

VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov