Prihlásiť sa

VZN č. 120/2012 o mestskej polícii

VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013


 120/2012

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV

o mestskej polícii

Toto VZN upravuje organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Trebišov s prihliadnutím na rozsah jej úloh. Ďalej pre príslušníkov MsP určuje možnosť používania, okrem výstrojných súčiastok uvedených v § 22 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, aj ďalších výstrojných súčiastok v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k MsP.

Kompletné znenie VZN:

VZN č. 120/2012 o mestskej polícii