Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019

Číslo:
158/2018 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019
Schválené:
16.09.2019 - uznesenie MsZ č. 124/2019
Účinné od:
02.10.2019
Popis:
Tento dodatok upravuje ročnú výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta v zmysle článku 1 VZN.