Prihlásiť sa

VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov

Číslo:
166/2020
Názov:
VZN č. 166/2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov
Schválené:
21.09.2020 - uznesenie MsZ č. 250/2020
Účinné od:
07.10.2020
Popis:
Toto VZN upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trebišov.