Prihlásiť sa

VZN č. 171/2021 o spádových materských školách

Číslo:
171/2021
Názov:
VZN č. 171/2021 o spádových materských školách
Schválené:
26.04.2021 - uznesenie MsZ č. 333/2021
Účinné od:
13.05.2021
Popis:
Toto VZN určuje spádové materské školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov s priradením ulíc jednotlivým materským školám.