Prihlásiť sa

Dodatok č. 1 k VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Číslo:
170/2021 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 1 k VZN č. 170/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
Schválené:
20.09.2021 - uznesenie MsZ č. 388/2021
Účinné od:
06.10.2021