VZN č. 172/2021 o poskytovaní dotácií

Číslo: 172/2021
Názov: VZN č. 172/2021 o poskytovaní dotácií
Schválené: 13.12.2021 - uznesenie MsZ č. 401/2021
Účinné od: 01.01.2022
Popis: Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trebišov podľa osobitného predpisu a postup pri poskytovaní dotácií žiadateľom spĺňajúcim ustanovené podmienky.

© 2023 MESTO TREBIŠOV