Prihlásiť sa

VZN č. 172/2021 o poskytovaní dotácií

Číslo:
172/2021
Názov:
VZN č. 172/2021 o poskytovaní dotácií
Schválené:
13.12.2021 - uznesenie MsZ č. 401/2021
Účinné od:
01.01.2022
Popis:
Toto VZN upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trebišov podľa osobitného predpisu a postup pri poskytovaní dotácií žiadateľom spĺňajúcim ustanovené podmienky.