Prihlásiť sa

Dodatok č. 4 k VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1 - 3

Číslo:
84/2008 - dodatok č. 1
Názov:
Dodatok č. 4 k VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1 - 3
Schválené:
14.02.2022 - uznesenie MsZ č. 443/2022
Účinné od:
02.03.2022