Prihlásiť sa

VZN č. 178/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov

Číslo:
178/2022
Názov:
VZN č. 178/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov
Schválené:
20.06.2022 - uznesenie MsZ č. 500/2022
Účinné od:
06.07.2022
Popis:
Toto VZN upravuje podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Trebišov, ustanovuje podmienky evidencie žiadostí o pridelenie nájomného bytu, ustanovuje podmienky, ktoré musí žiadateľ o pridelenie nájomného bytu spĺňať, vymedzuje práva a povinnosti správcu bytového majetku a nájomcov nájomných bytov a ďalšie podmienky nájomných vzťahov.