Prihlásiť sa

VZN č. 180/2022 o miestnych daniach

Číslo:
180/2022
Názov:
VZN č. 180/2022 o miestnych daniach
Schválené:
12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 20/2022
Účinné od:
01.01.2023
Popis:
Toto VZN upravuje zavedenie miestnych daní na území mesta Trebišov a určenie podmienok ich vyberania.