VZN č. 180/2022 o miestnych daniach

Číslo: 180/2022
Názov: VZN č. 180/2022 o miestnych daniach
Schválené: 12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 20/2022
Účinné od: 01.01.2023
Popis: Toto VZN upravuje zavedenie miestnych daní na území mesta Trebišov a určenie podmienok ich vyberania.

© 2023 MESTO TREBIŠOV