VZN č. 181/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN bolo zrušené.

Číslo: 181/2022
Názov: VZN č. 181/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené: 12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 21/2022
Účinné od: 01.01.2023

Súbory na stiahnutie

© 2024 MESTO TREBIŠOV