Prihlásiť sa

VZN č. 181/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Číslo:
181/2022
Názov:
VZN č. 181/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Schválené:
12.12.2022 - uznesenie MsZ č. 21/2022
Účinné od:
01.01.2023