Prihlásiť sa

Prieskum spokojnosti cestujúcich v prostriedkoch spoloč. ARRIVA a. s.

30.01.2020

Spoločnosť ARRIVA, a. s. na Slovensku realizuje prieskum spokojnosti cestujúcich, v ktorom majú možnosť cestujúci vyjadriť svoj názor na kvalitu poskytovaných služieb. Do prieskumu spokojnosti sa môžu občania miest
a obcí, využívajúci tento spôsob prepravy, zapojiť od januára 2020 do konca apríla 2020, a to vyplnením online
dotazníka. V ňom majú možnosť hodnotiť kvalitu vozového parku, dostupnosť informácií, dodržiavanie odchodov a
príchodov autobusov, frekvenciu spojov, čistotu a poriadok v autobusoch, ale aj komunikáciu a správanie vodičov.

Každý respondent, ktorý vyplní dotazník, sa môže zároveň zapojiť do súťaže o smartfón. Dotazník prieskumu spokojnosti cestujúcich a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke www.arriva.sk/prieskum.

 

    Gejza Sačko
generálny riaditeľ Arriva, a. s.

Prílohy: