Prihlásiť sa

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V TREBIŠOVE - aktualizované

28.10.2020

Mesto Trebišov aktívne pripravuje plošné testovanie obyvateľov na prítomnosť COVIDu-19, ktoré prebehne v dvoch fázach:
1. fáza od soboty 31. 10. do nedele 1. 11.
2. fáza od soboty 7. 11. do nedele 8. 11.

Občania sa môžu dobrovoľne otestovať na 12 zriadených odberových miestach, ktoré kopírujú volebné okrsky:

Cirkevná základná škola sv. Juraja Trebišov, Gorkého 55 - 2 odberové tímy,
Základná škola I. Krasku Trebišov, I. Krasku 1 - 2 odberové tímy,
Gymnázium Trebišov, Komenského 32 - 2 odberové tímy,
Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204,
Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov, Komenského 12,
Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53,
Základná škola Komenského, Komenského 1962/8 - 2 odberové tímy,
CVČ Trebišov, T. G. Masaryka 36 - 2 odberové tímy,
Základná škola, M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 51,
Základná škola „SEVER“ Trebišov, Pribinova 34 - 2 odberové tímy,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2,
Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17


Testovanie sa uskutoční:

od 07.00 h do 22.00 h,
posledný odber bude realizovaný zdravotníkom o 21.30 h,

- stanovené sú odporúčané hodiny podľa abecedného poradia, aby sa netvorili dlhé rady,
- v meste bude 18 odberových tímov a 12 odberových miest,
- testovania sa nemusia zúčastniť:

- - deti do 10 rokov,
- - občania nad 65 rokov, ak dodržia domácu karanténu,
- - ľudia, ktorí boli v ostatných 90 dňoch pozitívne testovaní na COVID-19,
- - ľudia, ktorí majú potvrdenie od lekára, že im testovanie neumožňuje ich zdravotný stav,

- platné budú aj výsledky PCR testov, ktoré sa vykonajú piatok (30. 10.), akceptované nebudú výsledky krvných testov,
- na testovaní sa musia zúčastniť aj cudzinci žijúci na území SR,
- certifikát s negatívnym výsledkom je potrebné mať pri sebe, jeho preukázaním je možné vyhnúť sa zákazu vychádzania,
- občania s pozitívnym výsledkom testu musia ísť do domácej karantény alebo hotelových zariadení na to určených, poskytujúcich ubytovanie, ktoré však nie je zadarmo a nepreplatí ho štát. Zoznam týchto zariadení je dostupný na www.somzodpovedny.sk

Žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali postupne, podľa odporúčaného časového harmonogramu (viď. plagát), na ktorékoľvek odberové miesto. Odporúčame však zohľadniť príslušnosť obvodu podľa bydliska (viď. https://www.trebisov.sk/aktuality/24743).

Dospelí sa musia preukázať platným OP a deti od 10 rokov preukazom zdravotného poistenia.

Bližšie usmernenia o plošnom testovaní nájdete TU:
https://www.trebisov.sk/aktuality/24743
https://www.somzodpovedny.sk/
na tel. čísle 0800 122 013 - (operátori) veliteľstvo VÚ Trebišov

Rozdelenie okrskov v súvislosti s určením a zabezpečením miest a miestností, v ktorých sa uskutoční testovanie miestneho obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 s prihliadnutím na čo najväčšiu dostupnosť spôsobom obdobným, ako sa uskutočňuje výber volebných miestností v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadame občanov, aby na testovanie prichádzali postupne, podľa odporúčaného časového harmonogramu (viď. plagát). Dospelí sa musia preukázať platným OP a deti od 10 rokov preukazom zdravotného poistenia.

Testovacia miestnosť: Cirkevná základná škola sv. Juraja Trebišov, Gorkého 55

ulice:
Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Hradišská, Jarková, Jarná, Lesná, Májová, Muškátová, Ondavská, Paričovská, Petrovova, Roľníckeho povstania, Ružová, Východná, 29. augusta, 8. marca, Bitúnková, Dobrovoľnícka, Gorkého, J. Jesenského, Kapušanská, M. R. Štefánika orientačné čísla 175 – 402, Rybárska, Švermova, Záhradná orientačné čísla 1 – 27, 29.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 2311

Testovacia miestnosť: Základná škola I. Krasku Trebišov, I. Krasku 1

ulice:
Garaňka, Medická, I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná orientačné čísla 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 2967
 

Testovacia miestnosť: Gymnázium Trebišov, Komenského 32

ulice:
Cintorínska, Čerjaky, Dargovská, Družstevná, Gagarinova, Hviezdna, Jilemnického, Južná, Komenského orientačné čísla 93, 95, Mlynská, Námestie mieru, Nižnianska, Repná, Slnečná, Stredná, Západná, B. Němcovej, Janského, L. Sáru, Slovenského národného povstania, Pri polícii.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 1851
 

Testovacia miestnosť: Mestský úrad Trebišov, M. R. Štefánika 862/204

Ulice:
evidovaní bezdomovci, Komenského orientačné čísla 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, M. R. Štefánika orientačné čísla 63 – 174, Nemocničná.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 1863
 

Testovacia miestnosť: Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov, Komenského 12

ulice:
1. decembra, Komenského orientačné čísla 12, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Poľná.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 945
 

Testovacia miestnosť: Mestské kultúrne stredisko Trebišov, M. R. Štefánika 53

ulice:
Berehovská orientačné čísla 1 – 20, J. Kostru.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 877

Testovacia miestnosť: Základná škola Komenského, Komenského 1962/8

ulice:
17. novembra, Berehovská orientačné čísla 21 – 27, Čeľovská, Dopravná, J. Záborského, J. Kráľa, Kalinčiakova, Konečná, Krajná, Letná, Puškinova, Sládkovičova, Slovenská, Stavebná, Svätoplukova, Šafárikova, T. G. Masaryka orientačné čísla 2 – 33, Alexandra Dubčeka, Čsl. armády orientačné čísla 1 – 14, Hviezdoslavova, J. Husa, Šrobárova.

Počet obyvateľov: 871

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 2064

Testovacia miestnosť: CVČ Trebišov, T. G. Masaryka 36

ulice:
Čsl. armády orientačné čísla 21 – 98, Komenského orientačné čísla 8, 9, 13, 15, 25, T. G. Masaryka orientačné čísla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 32, 34, Tržná, Zimná, Komenského orientačné čísla 1, 3, 4, 5, 7, 17, 19, Kutnohorská, Ľ. Podjavorinskej.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 2067

Testovacia miestnosť: Základná škola M. R. Štefánika, M. R. Štefánika 51

ulice:
Drehňovská, Hollého, Košická, Krátka, Kukučínova, Kvetná, Lipová, Lúčna, Moyzesova, Orgovánová, Palárikova, Parková, Poštová, Radová, Rastislavova, Športová, Varichovská orientačné čísla 2A, 8, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, Gaštanová, Námestie Š. B. Romana, M. R. Štefánika orientačné čísla 29, 30, 33, 35A, 41, 43A, 44, 45/A, 46, 47, 50, 51, 52A, 53, 56, 56E, 57, 58, 60, 61, Mariánske námestie, Škultétyho, Školská.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku : 1782

Testovacia miestnosť: Základná škola Pribinova Trebišov, Pribinova 34

ulice:
Hodvábna, Severná, L. Svobodu, Ternavská orientačné čísla 2, 4, 6, 8, 19, Varichovská orientačné čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 82, 84, 86, 88, 90, 96, 98, Agátová, Hurbanova, M. R. Štefánika orientačné čísla 1 – 27, Nový Majer, Olšina, Pribinova, Sadovská, Ternavská orientačné čísla 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 53, 55.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku : 2403
 

Testovacia miestnosť: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov, Bottova 2

ulice:
Bottova, Cukrovarská, Jablonkova, Kollárova, Kpt. Nálepku, Nová Koronč, Orechová, Ruskovská, Štúrova, Tabaková, Tichá, Skladná.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 650

Volebná miestnosť: Spoločenské centrum Milhostov, Zvonárska 17

ulice:
Milhostovská, Staničná, Zvonárska, Pri Trnávke, Višňová, Veterná.

Počet obyvateľov nad 10 rokov veku: 481
 

Počet obyvateľov, ktorí k 01.11.2020 dosiahli vek 10 rokov: 20 261

Bližšie usmernenia o plošnom testovaní v meste Trebišov nájdete na tel. čísle 0800 122 013 - veliteľstvo VÚ Trebišov.

PRIEBEH TESTOVANIA:
Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a miestnosti budú dezinfikované.

Po vstupe do odberového priestoru je potrebné si vydezinfikovať ruky pripravenými dezinfekčnými prostriedkami. Určenému administratívnemu pracovníkovi sa následne preukážete občianskym preukazom alebo preukazom poistenca, z ktorých údaje budú použité v registračnom formulári.

Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku, s ktorou následne pristúpite k odpadkovému košu, kde si vyfúkate nos a odkašlete. Použitú vreckovku zahodíte.

Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Potom Vám zdravotník jemnou tyčinkou odoberie vzorku z nosohltana. Na samotné výsledky počkáte vo vyhradenom dezinfikovanom priestore.

Hneď, ako bude známy výsledok, Vás zdravotník privolá podľa prideleného čísla. Opäť predložíte občiansky preukaz pre správnosť údajov a vypísanie certifikátu o absolvovaní testu. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v obálke, kde nájdete poučenie, čo robiť v prípade negatívneho, resp. pozitívneho výsledku testu. Následne môžete z odberového miesta odísť. 
V prípade pozitívneho výsledku je nutné, aby ste absolvovali domácu 10-dňovú karanténu.
V prípade negatívneho výsledku je naďalej potrebné dodržiavať opatrenia schválené vládou SR.

Prosíme vás o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri čakaní na zrealizovanie odberu, a takisto vás žiadame o to, aby ste brali ohľad na zdravotne hendikepovaných, imobilných, mamičky s deťmi a tehotné ženy.

Odporúčame, aby občania prichádzali na testovanie postupne, podľa stanovených odporúčaných hodín, ktoré boli nastavené na základe abecedného poradia.

Prílohy: