Prihlásiť sa

Opatrenia mesta Trebišov 19. 12. - 11. 1. 2021

18.12.2020

Krízový štáb mesta Trebišov, na základe najdôležitejších zmien stanovených vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, prijíma na obdobie 19. 12. 2020 – 11. 1. 2021 tieto opatrenia:

1. samospráva mesta zatvára uvedené športové, kultúrne a divadelné prevádzky:

  • areál FŠ Slavoj Trebišov,
  • zimný štadión,
  • Fitness centrum (objekt športovej haly v rekonštrukcii),
  • Kino Slávia.

2. Mestský úrad v Trebišove ostáva otvorený a pre verejnosť prístupný, avšak stále v obmedzenej prevádzke:

- referenti jednotlivých oddelení vybavujú klientov v hlavnom vestibule MsÚ. V prípade potreby žiadame občanov, aby vkladali svoje žiadosti a neodkladné dokumenty do pripravenej obálky a následne ich vhodili do schránky vo vstupnej časti budovy MsÚ.

- Občanom odporúčame, aby zvážili návštevu MsÚ a na kontaktovanie sa s úradníkmi využívali prioritne e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Všetky kontakty na referentov a vedúcich pracovníkov oddelení MsÚ sú zverejnené na www.trebisov.sk – Mestský úrad – Oddelenia.


POKLADŇA je otvorená nasledovne:

PO, UT, STR a PIA v čase  8.00 - 15.00  (obed: 11.30 - 12.00)
ŠTVRTOK v čase 8.00 - 13.00 (obed: 11.30 – 12.00)

3. Prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov budú otvorené podľa záujmu rodičov detí, s dodržaním všetkých platných protiepidemických opatrení.