Finančná pomoc primátora a jeho zástupcu odovzdaná v auguste 2019

03.09.2019

Piatok 30. augusta 2019 primátor mesta PhDr. Marek Čižmár a jeho zástupca Ing. Peter Duč venovali finančný dar vo výške 150 € hádzanárskemu klubu ŠTART Trebišov za účelom podpory športovej prípravy mládeže na Medzinárodnom turnaji.

Zástupcovia klubu si finančnú pomoc prevzali z rúk darcov v zasadačke primátora na Mestskom úrade v Trebišove. 

Finančná pomoc bude poskytovaná aj naďalej, pričom žiadosti je potrebné zasielať do kancelárie primátora na Mestský úrad v Trebišove. Konkrétnejšie informácie sú uverejnené  tu: 

https://www.trebisov.sk/financna-pomoc-primatora-a-zastupcu-primatora-2018-2022 

© 2024 MESTO TREBIŠOV