Metodický deň pre učiteľov ZŠ

13.06.2014

V malej zasadačke Mestského úradu v Trebišove sa konal 13.6.2014 Metodický deň pre učiteľov učiteľov primárneho vzdelávania ISCED 1.


Čítajte ďalej

© 2023 MESTO TREBIŠOV