Metodický deň pre učiteľov ZŠ

30.04.2014

30. apríla 2014 sa konal vo veľkej zasadačke MsÚ v Trebišove Metodický deň pre učiteľov nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2.


Čítajte ďalej

© 2023 MESTO TREBIŠOV