Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

12.03.2013 16:54 - Patrik Ihnát

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či už je schválený územný plán mesta Trebišov. Na starej stránke mesta bol tento dokument aj zverejnený (myslím, že to bol navrhovaný územný plán mesta). Na tejto novej stránke som záložku s územným plánom mesta našiel, avšak k dispozícii nie je. Verím, že aj ostatní obyvatelia mesta by prijali, ak by bol tento dokument zverejnený.

Odpoveď

Nový Územný plán mesta (ÚPN) Trebišov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 136/2011 zo dňa 28.09.2011. Bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trebišov č.108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti ÚPN mesta Trebišov. Zmeny a doplnky č. 1 záväzných častí územného plánu mesta Trebišov rieši Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011 zo dňa 28.12.2012.

Územný plán mesta Trebišov nájdete na tomto linku: Územný plán mesta Trebišov
Zmeny a doplnky č.1 nájdete na linku: Zmeny a doplnky č.1

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

11.03.2013 12:21 - J. Čonka

Viem, že mesto plánuje pri zlepšení počasia opravovať cesty, ale výtĺk, resp. to dierisko, ktoré je na zákrute pri prepojení ulíc Gorkého a Dobrovoľníckej má už hĺbku vyše 20 cm a malo by to byť opravené čím skôr. Keďže je to na zákrute je to zvlášť nebezpečné. Nemôže mesto zabezpečiť aspoň provizórnu opravu tohto výtĺku? Nie však vyplnením štrkom, pretože to sa už stalo a po 3-4 dňoch bola diera ešte hlbšia.

11.03.2013 12:00 - Martin Varga

Chcel by som sa spytat co bude stat v areali Bytoveho pobniku na Puskinovej ulici nakolko tam prebieha pracovny ruch a hovori sa ze tam bude teplaren na biomasu.Pokial viem bolo prezentovane bude teplaren pri romskej osade.Prosim o konkretnu odpoved mesta nakolko mesto je spolocnikom f.Trebisovska energeticka,takze musite mat tieto informacie k dispozicii.

Odpoveď

V areáli Bytového podniku neprebieha žiadna výstavba. V administratívnej budove sa maľujú jedine interiéry bývalých kancelárii pre klub dôchodcov.
Výstavba centrálnej kotolne sa bude realizovať na pozemkoch západne od rómskej osady na parcelách číslo 1435/1 a 1434/1.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

11.03.2013 11:20 - viera Ferjova

Dobrý deň.
Som obyvateľkou sídliska sever,práve čítam že sa začalo z budovaním parkoviska na severe,ale tu sa nič nerobí.Moja otázka je že kedy už konečne začnete niečo robiť na severe.
Cesta za zákrutou bloku 2238 je katastrofalna,kto nevie o týchto výtlkov ma smolu. K parkovacim miestam je zbytočne sa niečo pýtať,lebo odpoved je známa len sa nič nerobí.Ďakujem za odpoveď,ktorá je vopred známa.

Odpoveď

Na sídlisku Sever sa ešte s výstavbou parkovísk nezačalo, hoci už v minulom roku bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ - stavebná firma BAUMA SK. Na sídlisku JUH a na Berehovskej ulici je zhotoviteľom parkovísk stavebná spoločnosť EUROVIA SK. Výstavba nových parkovacích miest na sídlisku JUH sa začala už koncom minulého roka a v tomto čase sa už dokončujú. Výstavba parkovísk na sídlisku Sever a na Berehovskej ulici sa začne až v najbližších týždňoch, pretože jednania so správcami inžinierskych sietí, ktoré kolidujú s touto stavbou boli dosť komplikované.
Mesto Trebišov bude opravovať cesty a chodníky aj na sídlisku Sever.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

10.03.2013 19:20 - Iveta Supicova

Dobry den!
Chcela by som sa spytat ci sa rata s opravou chodnika na Komenskeho ulici,oproti Kauflandu,ziadost sa posielala niekolko krat,je tu aj skolka a ked naprsi,chodci su nuteny sa dostat aj na prehod pre chodcov po ceste,lebo koli vode sa neda prejst,tym ohrozuju seba a aj vodicov.
Dakujem.

10.03.2013 15:36 - Jozef Repovský

Prosím vedenie Technických služieb o vykonanie orezávky 2 stromov vrby pred blokom na ul. SNP 2501/92. Stromy su husto prerastené a v čase letných búrok je len otázka času kedy ulomené konáre popadajú a urobia škodu na zdraví ľudí a na autach. Naposledy bola orezávka na týchto stromoch vykonaná asi pred cca 8 rokmi.Tá istá situácia je aj z druhej strany bytovky na tvoriacom sa parčíku kde 5 stromov - taktiež vrb su v neošetrenom stave a dokonca už prerastaju aj verejné osvelenie v korune stromov. Za vybavenie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za podnet.
V spolupráci s Oddelením výstavby MÚ túto situáciu budeme riešiť.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

10.03.2013 14:52 - Iveta Supicova

Dobry den!
Chcela by som sa spytat,ked sa budu robit nove chodniky,alebo aspon opravovat,ci sa rata aj s chodnikom na Komenskeho ulici oproti Kauflandu,kde sa nachadza skolka.ked naprsi,tak sa tam clovek nedostane ani na prechod pre chodcov,musi sa chodit rovno po ceste a tym ohrozujeme seba,ale aj vodicov koli mlakam.
Dakujem.

Odpoveď

V pláne opráv je aj chodník pred MŠ Komenského. Poškodených chodníkov je však viac, ako je finančných prostriedkov vyčlenených na ich rekonštrukciu. O tom ktoré chodníky sa budú rekonštruovať v tomto roku a ktoré v ďalšom období rozhoduje v tomto čase vedenie mesta a komisia výstavby.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

10.03.2013 10:18 - Emil Puffler

Počas prázdnin v roku 1971 som sa ako študent zúčastnil archeologických vykopávok hradu Parič v mestskom parku. Už vtedy bol zámer vybudovať po obvode
základov murik asi do výšky 1 metra a sprístupniť lokalitu chodníčkom - no akosi sa to vtedy nedotiahlo do konca.Pýtam sa či sa neplánuje požiadať ministerstvo kultúry o štátny príspevok na zachovanie tejto historickej pamiatky?

Odpoveď

Mesto Trebišov dostalo v minulom roku nenávratný finančný príspevok z ministerstva kultúry v rámci programu Obnovme si svoj dom. Z týchto prostriedkov boli financované tieto aktivity:
1. Statické posúdenie a návrh statického zabezpečenia zrúcaniny hradu Parič - národnej kultúrnej pamiatky
2. Zamerania zrúcaniny hradu Parič
3. Na základe statického posúdenia aj následná nevyhnutná sanácia hradného múru, kde hrozilo až zrútenie.

Táto investícia bola okrem Ministerstva kultúry financovaná z väčšej časti Mestom Trebišov.

V tomto roku sme opäť podali projekt v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4. Obnova a konzervácia torzálnej architektúry.
Je žiadaný príspevok v sume 15 018 Euro na tieto aktivity:
1 . statické zabezpečenie nosných konštrukcií objektu - zalícovanie hradného múru
2. archeologický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu
3. architektonicko-historický výskum a dokumentácia vykonaného výskumu
4. služby súvisiace so spracovaním dokumentácie - architektonicko-stavebný návrh, návrh statickej sanácie, návrh iluminácie (nasvetlenia) architektúr

Bod 3. a 4. Rieši práve spomínane múriky ako dokumentácia na budúce práce. V závislosti na externých zdrojoch samozrejme budeme žiadať aj ďalšie financie, napríklad na infraštruktúrne sprístupnenie kultúrnej pamiatky a aj stavebné práce náznakov pôdorysných múrikov ako uvádzate. Najprv ale musíme vypracovať dokumentáciu, na ktorú žiadame prostriedky z externých zdrojov.

Ing. Marcel Tereščák
referent pre miestny rozvoj
oddelenie výstavby a majetku

09.03.2013 13:28 - zbojovsky

Chcem sa spýtať, prečo v predposlednom vydaní trebišovských listov od vedenia mesta nebola ani fotografia a ani zmienka o tom, že cenu predsedu KSK si prevzal aj Akad. maliar Štefan Buban. Vo Vaších novinách bola len fotka p. Lorinčika.
Prečo sa nevenujete všetkým oceneným trebišovčanom rovnako????

Odpoveď

Dobrý deň,

vážime si všetkých ocenených občanov, pán Lorinčík bol ocenený na základe návrhu mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

07.03.2013 14:58 - E

Ako dlho trvá schválenie inzerátu do občianskej inzercie ?

06.03.2013 17:15 - Anna Kočišová

Chcem sa opýtať aké autá môžu jazdiť cez mestský park, keď sme tam s deťmi na prechádzke vždy nejaké stretávame a nie je to mestská polícia. Takisto sa chcem opýtať kedy už skončí rekonštrukcia starého kina, plánované ukončenie bolo 12/2012, na Berehovskej ulici je stále hluk, a blato, a čo bude s parkovacími miestami ktoré sa rekonštrukciou zrušili?

Odpoveď

Dobrý deň,

V parku môžete mimo áut mestskej polície stretnúť autá technických služieb alebo mestského úradu, ktoré majú oprávnenie k vstupu do parku. K ukončeniu rekonštrukcie starého kina Vám nevieme poskytnúť odpoveď nakoľko nejde o stavbu mesta ale súkromného vlastníka na súkromnom pozemku. Parkovacie miesta sú problémom v celom meste, mesto začalo s ich budovaním na sídliskách JUH a Sever, kde je situácia najhoršia.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

06.03.2013 13:01 - Anna Nováková

Dobrý deň.Prečo na ulici M.R.Štefánika 2221 sú iba obyčajne kontajnery , pri ktorých je neustály neporiadok, keďže slúžia aj pre SP a ďalšie zložky pôsobiace v budove pred bytovkou. Naopak naproti na SNP 2222, kde bývajú
zamestnanci MÚ, sú kontajnery v zabezpečených klietkach , k tomu sú pridané aj kontajnery na triedený odpad 2 kusy a sú iba pre obyvateľov bytovky. Myslím si že všetci platíme rovnak dane, tak by to malo byť aj rovnomerne rozdelené.Ďakujem za nápravu.

Odpoveď

Dobrý deň

Klietky na kontajnery pred bytovkou Komenkého 2222 neboli osadené Technickými službami.Bola to iniciatíva obyvateľov bytového domu.
Kontajnery na separovaný zber,ktoré sú v bezprostrednej blízkosti neslúžia len pre obyvateľov bytového domu.
Priestor za SP a okolie kontajnerov previdelne čistíme pracovníkmi Technických služieb.Udržiavať poriadok kontinuálne však nie je technicky možné.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

04.03.2013 21:38 - Jan Parimucha

Pred pár rokmi som bol na dovolenke v Tunise a zhrozil som sa, keď som videl verejné smetiská s špinu v mestách a najme v ich okolí.Pred rokom som sa tam vrátil a bol som veľmi milo prekvapený čistotou a poriadkom. Pravý opak toho, čo sa deje v našom meste a jeho okolí. Nehovoriac už o oddychových a relaxačných zonách mesta, ako je mestský park, či asfaltový chodník okolo kanala za parkom. Je tam odpadu a špiny/ zvlášť pozdlž garaží a na hradzi/kde obyvatelia mesta chodia športovať a relaxovať. Nehovoriac už o okoli mesta.Pritom mame v meste najviac nezamestnaných ľudí na Slovensku, nevyužitý pracovný potenciál a ľudí zamestnaných na aktivačných prácach, ktorí sa občas objavia v centre mesta podopretí o lopaty, metly a s cigaretou v ruke. Kde sú predvolebné šľuby? Čo robia zodpovední platení funkcionári, ktorí sú zodpovední za čistotu a poriadok v meste a okolí?Pán primátor mesta,dal som Vám svoj hlas vo voľbách preto, lebo som veril vašim sľubom. Prosím, nesklamte nás !!!

04.03.2013 13:11 - Miroslav Pele

kde si mozem kupit Trebisovku vlajku?

02.03.2013 19:36 - Peter Pepo

Dobry den chcel by som sa spytat kde sa daju kupi hk trebisov saly. dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
HK nie je mestská organizácia, kontaktujte prosím klub na ich webovej stránke www.hktrebisov.sk

Radovan Jílek
Kancelária primátora

28.02.2013 20:50 - Patrik Ihnát

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu (ne)opravu stlpu verejného osvetlenia. Pre zmenu nesvieti celá ulica Gagarinova + Hviezdna + Dargovská a celá IBV Juh. Vela zdaru. Alebo si mám myslieť, že šetríte elektrickú energiu a vypínate jednotlivé ulice?

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za upozornenie.
Včera o 22:00 boli kolegovia poruchu odstrániť.

S pozdravom
Michal Pačuta
TS Trebišov

28.02.2013 16:15 - MUDr. Mariana Sabová

Dobrý deň! Chcem sa opýtať, prečo nesvieti pravidelne verejné osvetlenie na ulici Strednej, ale len každý druhý týždeň? Platíme dane rovnako, tak nech nemáme tmu ako v hrobe. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň
Ďakujeme za upozornenie.
Kolegovia tam boli včera o 22:00 a poruchu odstránili.

Zdraví
Michal Pačuta
TS Trebišov

28.02.2013 08:52 - Zuzana Cáboczká

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať čo môžeme urobiť s neprispôsobivým psom na ulici Kutnohoroskej 2219/4, ktorého majiteľkou je pani Godová. Pes útočí, ráno pri odchode z bytu väčšina obyvateľov presonduje, či s ním neide pani na prechádzku, lebo už pri otvorení výťahu pes útočí. Máme s ním nepekné skúsenosti, ublížil maléme dievčatku, riešila to aj polícia, špiní v súteréne a dokonca aj výťahu. Mám skúsenom, kedy si vykonal malú potrebu do výťahu ja som otvorila výťah a pokvapkalo mi to oblečenie, ktoré skončilo v kontajneri. S pani nie je žiadna rozumná reč. Má nariadené od polície dať mu náhubok, ale bo nerešpektuje, nechcem sa s ňou ťahať nikde, lebo jej správanie je v tejto veci veľmi nepekné. Ako by sme mali postupovať, aby sme sa už konečne nebáli nastúpiť do výťahu, keď ide so psom a do suteténu nevchádzali len vtedy keď už pes je doma.
Ďakujem za poskytnutie informácie.

27.02.2013 21:21 - Martin Varga

Chcel by som sa opýtať,lebo v objednávkach som nenašiel nič,ani výzvu nikde na internete,ako mesto zabezpečí opravu ciest,keď doteraz nebola vyhlásená žiadna súťaž,a jar je tu.Chcem presné podanie vysvetlenia k predmetnej veci.Kto kedy ako kde čo a za koľko,dúfam že mi odpoviete,lebo situácia je neúnosná.

Odpoveď

Opravy ciest v meste Trebišov budú vykonávané v prevažnej miere vyspravením výtlkov na uliciach mesta a celkovou rekonštrukciou úseku miestnej komunikácie pred políciou na Ul. M.R.Štefánika. Verejné obstarávania na dodávateľov prác v súčasnej dobe prebiehajú v súlade s platnou legislatívou.

Ing. Ľubomír Princík
oddelenie výstavby a majetku

27.02.2013 19:13 - Anton Laškoty

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy bude reálne kanalizácia v Milhostove, nie sľuby.

Odpoveď

Dobrý deň,

Otázka kanalizácie sa riešila na MsZ 27.2.2013, vysvetlenie bolo podané všetkým poslancom a zúčastnenej verejnosti. Vzhľadom na to, že vo veci prebieha súdne konanie účastníkov súťaže proti Úradu pre verejné obstarávanie, nevieme Vám podať bližšiu informáciu.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

27.02.2013 14:34 - jaro

Boli ste sa pozrieť v "tábore" ? Veď verejné priestranstvá tam vyzerajú oveľa horšie ako v televíznej reportáži z Jaromníc. Nechápem, že pri toľkých nezamestnaných sa nedá zorganizovať aj poriadok v tejto lokalite. Neporiadok ako niekde v afrike. Bol to pre mňa šok. Skúste sa nad tým zamyslieť.

27.02.2013 09:18 - Jozef

Dobry den,ma v plane mesto v blizkej buducnosti cerpat eurofondy?

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto eurofondy čerpalo aj v minulosti, za terajšieho vedenia takisto dostalo prostriedky z eurofondov na jednotlivé projekty. Oddelenie majetku a výstavby podrobne monitoruje aktuálne výzvy na čerpanie ďalších prostriedkov z fondov EU. Systém je nastavený tak, že jednotlivé ministerstvá vyhlásia výzvu na čerpanie eurofondov, mesto spracuje projekt na konkrétnu výzvu, ministerstvo posúdi žiadosti a pridelí finančné prostriedky vybraným samosprávam. Spolufinancovanie projektu samosprávou je obvykle 5% z celkovej sumy.

Prosím uvádzajte v budúcnosti celé meno a priezvisko inak Vaše otázky nebudú podľa pravidiel na stránke www.trebisov.sk zverejnené.

Radovan Jílek
kancelária primátora

26.02.2013 20:41 - Patrik Ihnát

Dobrý deň, na ulici Gagarinova nesvieti 1 stlp verejného osvetlenia a v tme sa tu zhlukujú nejaké osoby.

Odpoveď

Dobrý deň

Ďakujeme za upozornenie.
Poruchu dnes odstránime.

Zdraví
Michal Pačuta
TS Trebišov

24.02.2013 20:23 - Renáta Repovská

Dobrý deň, chcem sa spýtať ak si overujem doklad na matrike či pracovníčka, ktorá overuje tento doklad má právo použiť tieto informácie inej osobe alebo je to úradné tajomstvo, ktoré sa nesmie dostať iným osobám. Ak to má ostať ako úradné tajomstvo a pracovníčka to poruší ako postupovať ďalej.

Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Pracovnici oddelenia matriky nemôžu a ani nemajú oprávnenie poskytnúť informácie osobného charakteru ako rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska či číslo osobného dokladu tretím osobám. Možnosti, spôsob a postup poskytnutia informácii je zadefinovaný v zákone č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
V prípade, že dôjde k porušeniu citovaného zákona ma dotknutá osoba právo podať písomný podnet-sťažnosť.

S pozdravom

Juraj Lenhardt
Hlavný kontrolór

24.02.2013 13:44 - Jozef Balaz

Dobry den, chcem sa opytat, ze kde sa da prihlasit o pracu ns straznika, pocul som ze mesto teraz vytvorilo take pracovne miesta. Je to pravda. Za odpoved dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

V súčasnosti mesto neprijíma na oddelenie vnútornej ochrany nových pracovníkov. Oddelenie bolo vytvorené zlúčením už existujúcich pracovných miest (strážnici CVČ, TS ..) do jedného celku pod správou mestského úradu.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

21.02.2013 14:43 - Viera Gajdošová

Dobrý deň.

Na ulici Varichovskej č.d 17 a 21 chýba poklop na kanal. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň

Ďakujeme za upozornenie.
Už tam idú kolegovia

Zdraví
Michal Pačuta
TS Trebišov

19.02.2013 17:41 - Martina

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, že prečo sa nič nerobí v opustenom paneláku, ktorý sa nachádza na ulici ČSl. armády, za budovou Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Bytovka je už niekoľko rokov vlastníctvom súkromnej firmy, nepatrí mestu.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

19.02.2013 14:47 - Kristína Kinová

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, čo sa plánuje robiť s letným kúpaliskom...
Bude v lete otvorené ?
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Kúpalisko bude otvorené v letnej sezóne 2013 rovnako ako v predchádzajúcich rokoch.

Radovan Jílek
Kancelária primátora

19.02.2013 01:12 - Jan Sirovec

Dobrý deň,
Ja by som Vás chcel poprosiť o opravu osvetlenia pri vchode na ulici Komenského 2206/31 pri garážach (pri kotolni). Je tam stĺp verejného osvetlenia, ale nie je funkčný. Nakoľko tam máme zaparkované auta a sú tam aj garáže, bolo by vhodne opraviť to svetlo, aby sa predišlo možným krádežiam v tejto oblasti.
Vopred Vám ďakujem za nápravu

Odpoveď

Dobrý deň

Kolegovia sa tomu budú venovať zajtra 20.februára.
Ďakujeme za upozornenie

Zdraví
Michal Pačuta
TS Trebišov

18.02.2013 20:01 - Juraj.p

Dobry den,este sa nenašiel žiaden silny sponzor pre hokejovy klub alebo investor,a este co chce mesto v roku 2013 urobiť stihnuť dobehnuť napr chodniky či dalsie zamery v meste .dakujem

© 2023 MESTO TREBIŠOV